Skötbord till förskolor

Skötbord till förskolor

Förskola

Det är viktigt att man på alla arbetsplatser ger rätt utrustning för att personalen ska kunna utföra arbetet på bästa sätt och för att minska arbetsrelaterade skador. I en förskola blir det många blöjbyten så ett ordentligt skötbord borde vara obligatoriskt att ha på alla förskolor. När en förskolelärare ska byta blöja så behöver de böja sig ner om de inte har en bra plats att lägga barnet på. Därför är ett skötbord på en förskola en värdefull investering för förskollärare. Det skapar en bekväm och trygg miljö för både pedagoger och barn samtidigt som det ger ett ergonomiskt arbetssätt. Risken för problem med ryggen minskar för förskole pedagogerna när de inte behöver böja sig vid varje blöjbyte. 

Som komplement till ett skötbord på förskola brukar vara en liten trappa så att barnen själva kan klättra upp och lägga sig. Detta gör att även lyftet av barnet upp på skötbordet försvinner för pedagogerna.

Här är några punkter för varför vi tycker att skötbord är en självklarhet på alla förskolor:

  • Framför allt så hjälper skötbordet till att personalen ej behöver böja sig eller sätta sig ner på golvet för att hjälpa barnet med blöjbyten. En bekväm höjd när man byter blöjor minskar böjning och översträckning som annars kan leda till ryggsmärta och obehag.

  • Ett skötbord är även en extra säkerhet då det har höga kanter och även ibland en sele så att risken att barn ramlar ner minskar. För att ytterligare minska risken för olyckor bör alla blöjor, våtservetter, kläder och andra nödvändiga tillbehör förvaras inom räckhåll utan att man behöver lämna skötbordet.
  • Att ha ett specifikt utrymme för blöjbyten och omvårdnad hjälper därmed till att spara tid då allt är organiserat på ett och samma ställe.

I förskolan är det viktigt med rutiner och trygghet. Genom att ha en dedikerad plats för blöjbyten kan förskola införa rutiner så att alla barn vet var de ska gå och vad som gäller när de är där. Barnet kommer därmed att vänja sig vid den bekanta miljön och rutinen, vilket kan skapa en känsla av trygghet och förutsägbarhet.