Minimera allergener i skolan

Minimera allergener i skolan

Bättre inomhusmiljö med en centraldammsugare

Allergier ökar och många barn är allergiska mot pollen, damm, husdjur och mat. Det är därför viktigt att skolan tar de åtgärder som går för att minska att dessa barn blir utsatta för dessa allergener under sin skoldag för en jämlik skola. Det går självklart inte att undvika att barn utsätts för pollen under pollensäsongen men det finns åtgärder som kan tas för att minska mängden pollen i skolbyggnaden.

Här är några åtgärder som kan göras för att minska luftburna allergener i skolbyggnaden:

Centraldammsugare för bättre inomhusmiljö

Att installera en centraldammsugare i skolan är ett sätt att minska luftburna allergener. Dessa dammsugare är mer kraftfulla och effektiva med ett starkare sug och luftflöde vilket gör att du får en mer grundlig rengöring av stora ytor. Därefter har en centraldammsugare ett avancerat filtreringssystem som även fångar upp mindre partiklar som exempelvis pollen, husdjursmjäll och damm. Detta gör att inomhusluften får en bättre kvalitet och risken för allergiska reaktioner på luftburna allergener minskar.

Som ett extra plus så låter centraldammsugare mindre vilket gör att det blir en tystare miljö för barnen om städning sker under skoltid.

Ventilation

En god ventilation är otroligt viktigt i en skola inte bara för att minska allergener i luften utan även för att en dålig luftkvalitet kan göra barnen mindre aktiva och att de får huvudvärk med mera. Därför bör varje skola regelbundet kontrollera deras ventilation och genomföra rengöring av detta för att säkerställa att det upprätthåller en god nivå. En ytterligare åtgärd som är bra att ta är att installera HEPA filter i klassrum och andra gemensamma utrymmen för att ytterligare förbättra luftkvaliteten.

Inga utomhusskor inomhus

Många skolor i Sverige har en regel att man måste lämna sina skor vid entrén och använda inomhusskor eller gå utan skor. Detta är mycket bra för att hålla en renare skolmiljö. Skorna drar in inte bara smuts utan även pollen och gräs som många elever är allergiska mot.

Hygien regler

Det kan tyckas självklart men det är viktigt att uppmana barnen att tvätta händerna efter utelek och innan måltider. Det minskar inte bara risken för att virus och bakterier sprids utan tar även bort eventuell pollen, husdjursmjäll etcetera som kan finnas på barnens händer.

Tvätta textilier

Glöm inte att även tvätta av alla textilier såsom soffor, tygstolar, gardiner etcetera med jämna mellanrum. Här samlas mycket damm och allergener då det är många som vistas i skolan.

Ha koll på fukten

I mer nybyggda skolor är det ofta inte ett problem men i äldre lokaler är det bra att ha koll på luftfuktigheten och se så att inte mögel börjar uppstå. Mögel kan resultera i flertalet symtom hos barnen även om de inte är allergiska mot mögel.