Bättre inomhusmiljö med en centraldammsugare

Minimera allergener i skolan

Allergier ökar och många barn är allergiska mot pollen, damm, husdjur och mat. Det är därför viktigt att skolan tar de åtgärder som går för att minska att dessa barn blir utsatta för dessa allergener under sin skoldag för en jämlik skola. Det går självklart inte att undvika att barn utsätts för pollen under pollensäsongen…
Läs mer