Introduktion om miljöavtryck med förbättringar, hur kan det presenteras för barn?

Inlärning med pedagogisk uppbyggnad är välkänt att det underlättas med en igenkänningsfaktor. Barn och unga lär sig lättare när de förstår meningen och får en helhetsbild. Det blev extra tydligt då jag själv undervisade. Låt mig dela den med er och inspirera så även rastlösa elever involveras. Bilar och fordon är alla bekanta med och…
Läs mer