Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Skolledarens roll

Kvinna styr segelbåt

Ledningen styr?

 -  

Skolledarens roll

I jämställdhets- och likabehandlingsarbete, precis som vid allt utvecklings- och förändringsarbete, är ledningens stöd A och O. Ledningens engagemang är viktigt i alla delar av arbetet. Det är ledningens ansvar att skapa praktiska möjligheter till arbetet, att förankra, att följa upp och bekräfta, att lotsa medarbetarna förbi hinder och att sätta mål och lyfta in arbetet i rätt sammanhang. Jämställdhets- och likabehandlingarbete är ett värdegrundsarbete och berör alla anställda, inte bara pedagogerna.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -