Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Arbeta med jämställdhet

Väggmålning

 -  

 

 

"Det handlar om att se sina egna föreställningar och mönster och att utveckla pedagogik och innehåll i undervisningen för att uppnå jämställdhetsmålen."

Myndigheten för skolutveckling, 2003

 

 

 

Arbeta med jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om kunskap och ett område man måste sätta sig in i. Det får inte reduceras till en åsiktsfråga. Arbete med jämställdhet och likabehandling måste därför få ta tid, för att ge möjlighet att uppnå ett bestående resultat. Pedagoger måste bearbeta sina egna attityder och föreställningar om flickor och pojkar och lära sig se könsmönster och diskriminering sin egen vardag.

Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag. Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen.

Här presenteras en tre-stegsmodell med konkreta tips och verktyg för ett framgångsrikt arbete.

Steg 1 beskriver hur man kan arbeta för att bli medveten och lära sig se och förstå sin egen vardag, ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Det är den viktigaste delen i modellen och också den som tar längst tid att genomföra. När pedagogerna väl blir medvetna och kan lämna konkreta exempel på genus i sin vardag, är det lätt att komma igång med förändringar för att forma en jämställdt och icke diskriminerande verksamhet.

Steg 2 ger tips om hur förändringar för att uppnå bestående effekter kan göras. Det gäller både samarbetet mellan pedagogerna och tips på hur man kan arbeta med barn och elever.

Steg 3 behandlar uppföljning och utvärdering av förändringsarbetet. Där ges exempel på utvärderingsmetoder och hur arbetet kan dokumenteras.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -